Menu Close

ZAŽELI FAZA 4

Naziv projekta

Mikrokozmos inkluzivnosti

Cilj projekta

Projekt doprinosi smanjenju nezaposlenosti, borbi protiv siromaštva, prevenciji prerane institucionalizacije i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika operacije.

Opis projekta

Žene ciljnih skupna su teže zapošljive žene koje imaju nižu i srednju razinu obrazovanja, a prednost u zapošljavanju daje se pripadnicama ranjive skupine (primjerice žene od 50 i više godina, osobe s invaliditetom i sl.).

Partner u projektu:

Vrijednost projekta: 1.485.000,00 eur

Financirano od Europske unije: 1.262.250,00 eur

Projekt traje od 15.12.2023. do 15.12.2026.

Aktivnosti u projektu

Očekivani rezultati projekta

UDRUGU BAZU ZA RAZVOJ MOŽETE KONTAKTIRATI

    Ime

    Prezime:

    Email:


    Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

    Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: