Menu Close

Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama

Radno mjesto
Mjesto rada: 

Zagrebačka županija: Grad Jastrebarsko

Krapinsko-zagorska županija: Grad Krapina

Brodsko-posavska županija: Grad Slavonski Brod
Općina Bebrina
Općina Brodski Stupnik
Općina Bukovlje
Općina Donji Andrijevci
Općina Garčin
Općina Gornja VrbaOpćina Gundinci
Općina Oprisavci
Općina Oriovac
Općina Klakar
Općina Podcrkavlje
Općina Sibinj
Općina Sikirevci
Općina Slavonski Šamac
Općina Velika Kopanica
Općina Vrpolje

Broj traženih radnika: 30

Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: djelomično

Natječaj vrijedi od: 19.9.2022.

Natječaj vrijedi do: 28.9.2022.

Posloprimac


Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Udruga BAZA ZA RAZVOJ kroz program Zaželi – program zapošljavanja žena faza III projektom naziva „Baza za pomoć“ UP.02.1.1.16 zapošljava 30 osoba na mjestu Radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama na područjima:

Zagrebačka županija: Grad Jastrebarsko

Krapinsko-zagorska županija: Grad Krapina

Brodsko-posavska županija: Grad Slavonski Brod

            Općina Bebrina

            Općina Brodski Stupnik

            Općina Bukovlje

            Općina Donji Andrijevci

            Općina Garčin

            Općina Gornja Vrba

            Općina Gundinci

            Općina Oprisavci

            Općina Oriovac

            Općina Klakar

            Općina Podcrkavlje

            Općina Sibinj

            Općina Sikirevci

            Općina Slavonski Šamac

            Općina Velika Kopanica

            Općina VrpoljeCilj projekta je zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina u periodu do 6 mjeseci koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest korisnika. 

Prijaviti se mogu isključivo osobe s najviše završenom srednjom školom, koje su prijavljene u evidenciju HZZ-a. Prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada koje uz svaku kategoriju dokazuju svoj status potrebnom dokumentacijom kako slijedi:

 • Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica
 • Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
 • Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
 • Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
 • Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju
 • Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
 • Beskućnice – rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
 • Pripadnice ostalih ranjivih skupina – potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine (izjava osobe nije prihvatljiv dokaz).

Prijava mora sadržavati:
– zamolbu za posao,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku dokaza o završenoj školi (ako dokument nije dostupan potrebna je Izjava)
– potvrdu HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave oglasa)
– dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ako je primjenjivo)
U zamolbi je potrebno navesti za koje područje rada se kandidatkinja prijavljuje ukoliko je različito od podataka na osobnoj iskaznici.


Prijave se dostavljaju na jedan od načina:

– poštom na adresu Topolčica 7, 10090 Zagreb

– osobno (uz prethodnu najavu) ili


Poslodavac


Poslodavac: UDRUGA BAZA ZA RAZVOJ

Kontakt: [email protected]

Kontakt telefon: 091 932 0023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *