Menu Close

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU

ZAŽELI – prevencija institucionalizacije

Ugovor br.: SF.3.4.11.01.0508

Naziv projekta:  Mikrokozmos inkluzivnosti

Korisnik Ugovora: Udruga Baza za razvoj

Trajanje projekta: 12/2023 – 12/2026

Ovime pozivamo: STARIJE OSOBE (65+godina)  i  ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18+ godina)

da se prijave ukoliko su zainteresirane da se kao korisnici uključe u navedeni projekt.

Projekt se provodi primarno na slijedećim područjima: ZAGREBAČKA ŽUPANIJA: Grad Jastrebarsko, Grad Dugo Selo; KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA: Grad Krapina, Općina Petrovsko, Općina Radoboj, Općina Krapinske Toplice, Općina Bedekovčina; BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA: Grad Slavonski Brod, Općina Bebrina, Općina Brodski Stupnik, Općina
Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Podcrkavlje, Općina Oriovac,
Općina Klakar, Općina Sibinj, Općina Slavonski Šamac, Općina Davor, Općina Staro Petrovo Selo, Općina Okučani, Grad Nova Gradiška, te na cjelokupnom području RH.

UVJETI uključivanja su idući:

Starije osobe (65+ godina):

 1. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 2. Mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze  –   120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
 3. Mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ne prelaze  – 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
 4. Mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ne prelaze – 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta.
 5. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina):

 1. Žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina,
 2. Imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta
 3. Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj
 4. Istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Usluge koje će se pružati kroz projektorganiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Obrazloženje:

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE, od 15. prosinca 2023. godine korisniku bespovratnih sredstava Udruga Baza za razvoj odobren je projekt  pod nazivom „Mikrokozmos inkluzivnosti“ (SF.3.4.11.01.0508).

Poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ ima za cilj povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca, počevši od siječnja 2024.g.

Kako se Prijaviti?

Svi zainteresirani  koji zadovoljavaju navedene uvjete morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem

ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem *

*Obrasci se nalaze na Internet stranici Udruge Baza za razvoj  (  Obrazac za preuzimanje  ) uz objavu ovog „Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu“.

!!! Popunjavanjem obrazaca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Udruga Baza za razvoj službeno će zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Napomena: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanjem u projektu otvoren je do kraja trajanja projekta, odnosno do 15.12.2026.

Link za preuzimanje obrasca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *